Linux İşletim Sistemlerinde Komut Satırı ile Sertifika Yüklenmesi

  1. “İTÜ Kök Sertifikası (Base64 Encoded PEM X.509)" dosyası aşağıdaki komutla yerel dosya sistemine indirilir.

    "wget http://pki.itu.edu.tr/pki/linux-ITU_CAs_CertificateChain.pem"  2. İndirilen bu sertifika zinciri /etc/pki/tls/cert.pem dosyasının sonuna aşağıdaki komutla eklenir.

    "cat linux-ITU_CAs_CertificateChain.pem >> /etc/pki/tls/cert.pem" 

Sertifika Yükleme Adımları

İTÜ Kök Sertfikalarının Linux İstemcilere Kurulumu

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca hizmete alınan sertifika servisleri ile BİDB tarafından verilen tüm servislerin güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu belgede Linux işletim sistemi yüklü istemcilerde sertifika servislerin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. Sertifikaları kurmak için lütfen kurulum adımlarını takip edin.

Komut Satırı ile İTÜ Kök Sertifikalarının Yüklenmesi

© 2008 İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı