Linux İşletim Sistemlerinde İTÜ Kök Sertifikası'nın Yüklenmesi

  1. “İTÜ Kök Sertifikası (Base64 Encoded PEM X.509)" dosyası aşağıdaki komutla yerel dosya sistemine indirilir.

    "wget http://pki.itu.edu.tr/pki/linux-ITU_CAs_CertificateChain.pem"  2. İndirilen bu sertifika zinciri sudo cp linux-ITU_CAs_CertificateChain.pem /usr/local/share/ca-certificates komutu ile pem biçiminde kopyalanır.  3. .pem biçiminde kopyalanan dosya .crt formatına değiştilir. sudo mv linux-ITU_CAs_CertificateChain.pem /usr/local/share/ca-certificates/linux-ITU_CAs_CertificateChain.crt.  4. Yüklenen sertifika sudo update-ca-certificates komutu ile güncellenir. 

Sertifika Yükleme Adımları

İTÜ Kök Sertifikası'nın Linux İstemcilere Kurulumu

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca hizmete alınan sertifika servisleri ile BİDB tarafından verilen tüm servislerin güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu belgede Linux işletim sistemi yüklü istemcilerde sertifika servislerin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır. Sertifikaları kurmak için lütfen kurulum adımlarını takip edin.

Linux İşletim Sistemlerinde İTÜ Kök Sertifikası'nın Yüklenmesi

© 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı